UUM Online Learning

UUM Online Learning PACE-Webex Student Portal

UUM Online Learning Pembelajaran di abad ke-21 memerlukan peralihan cara belajar dan pengajaran dari secara bersemuka ke ruang digital. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang amat pantas berlaku sehingga memerlukan institusi pendidikan seperti UUM juga beradaptasi dengan keperluan seperti ini. Bagi mendepani cabaran zaman, Universiti Utara Malaysia (UUM), bertindak untuk menyediakan portal bagi tujuan pembelajaran …

UUM Online Learning PACE-Webex Student Portal Read More »