Skim Bantuan Untuk Peniaga & Usahawan Bajet 2022

Skim Bantuan Untuk Peniaga & Usahawan Bajet 2022 (Skim Semarak Niaga)

Spread the love

Senarai Skim Bantuan Untuk Peniaga & Usahawan Bajet 2022 (Skim Semarak Niaga)
Berikut merupakan senarai inisiatif yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam bajet 2022 kategori Skim Semarak Niaga

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Kemudahan Peralihan Kepada Rendah Karbon

Dana pembiayaan padanan matching fund bagi membantu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) meningkatkan amalan lestari dan rendah karbon

 1. Kadar pinjaman: Sehingga 5% setahun
 2. Amaun: Sehingga RM5 juta
 3. Tempoh: Sehingga 10 tahun

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Mikrokredit TEKUN

peniaga sektor informal dan mikro akan ditawarkan pinjaman melalui Skim Pembiayaan Informal dan Mikro di bawah TEKUN mengikut terma pembiayaan:

 1. Kadar pinjaman: 0%
 2. Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
 3. Amaun: Sehingga RM10,000
 4. Tempoh: Sehingga 5 tahun

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Mikrokredit BSN

Penawaran pinjaman mikro dengan terma pembiayaan:

 1. Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 4% selanjutnya
 2. Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
 3. Amaun: Sehingga RM75,000
 4. Tempoh: Sehingga 5 tahun

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Mikrokredit AgroBank

Penawaran pinjaman mikro dengan terma pembiayaan:

 1. Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3% selanjutnya
 2. Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
 3. Amaun: Sehingga RM75,000
 4. Tempoh: Sehingga 5 tahun

Semarak Niaga- Pembiayaan Alternatif

Untuk memperkasakan pembiayaan alternatif melalui kaedah equity crowd funding dan peer-to-peer financing, secara geran padanan untuk Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF), serta pelaburan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Targeted Relief and Recovery Facility (TRRF)

Kemudahan pembiayaan yang diwujudkan oleh BNM untuk memberikan bantuan dan sokongan pemulihan kepada PKS yang terjejas

 1. Kadar pinjaman: Sehingga 3.5% setahun (termasuk fi jaminan)
 2. Kemudahan moratorium: Sekurang-kurangnya 6 bulan
 3. Amaun: Sehingga RM500,000
 4. Tempoh: Sehingga 7 tahun (termasuk tempoh moratorium)

Program Pembiayaan Skim Semarak Niaga – AgroFood Facility

Program pembiayaan yang disediakan oleh BNM bagi meningkatkan pengeluaran makanan untuk Malaysia dan dieksport dengan terma pembiayaan:

 1. Kadar pinjaman: Sehingga 3.75% setahun (termasuk fi jaminan)
 2. Amaun: Sehingga RM5 juta
 3. Tempoh: Sehingga 8 tahun

Baca Juga : Cara Mohon Rumah Sewa RM124 Sebulan

Program Pembiayaan Skim Semarak Niaga – Dana Pembiayaan Agromakanan

Program pembiayaan yang disediakan oleh Agrobank untuk perusahaan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan terma pembiayaan:

 1. Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3% selanjutnya
 2. Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
 3. Amaun: Sehingga RM500,000
 4. Tempoh: Sehingga 8 tahun

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM)

Menawarkan pinjaman dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro dengan terma pembiayaan:

 1. Kadar pinjaman: 0%
 2. Kemudahan moratorium: Sehingga 12 bulan
 3. Amaun: Sehingga RM10,000
 4. Tempoh: Sehingga 5 tahun (termasuk moratorium)

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Program i-Tekad

Program kewangan sosial yang menawarkan modal permulaan, kredit mikro dan latihan kemahiran kepada usahawan mikro

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)
Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk memperkasa sosioekonomi komuniti India

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Penambahbaikan Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan
Untuk membantu syarikat mendapatkan pembiayaan baharu yang sebelum ini sukar diperolehi

 1. Peningkatan had jaminan pembiayaan perniagaan sehinga RM10 bilion sebagai tambahan kepada RM20 bilion yang telah diumumkan di bawah pakej PEMULIH
 2. Menjamin kemudahan pembiayaan yang dijadual dan distruktur semula sehingga 80% untuk tempoh 36 bulan, sehingga maksimum RM20 juta termasuk ketika tempoh pemberian 12 bulan moratorium bayaran balik
 3. Menjamin kemudahan pembiayaan baharu sehingga 80%, termasuk ketika tempoh pemberian 12 bulan moratorium bayaran balik


  Sumber Skim Bantuan Untuk Peniaga & Usahawan Bajet 2022 : MOF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *